MODELO AUTOLIQUIDACIÓN ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

NO SEGUINTES ENLACES PODEDES DESCARGAR A DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA A AUTOLIQUIDACIÓN POLA PRESTACIÓN DE SERVIZOS DA ESCOLA DE MÚSICA:

 

ANEXO DE AUTOLIQUIDACIÓN:

adjuntos/anexoautoliquidacion.pdf

ORDENANZA:

adjuntos/ordenanzaesmu.pdf

REGULAMENTO:

adjuntos/regulamento.pdf

 

  • Os alumnos que están dados de alta na Federación Galega de Bandas de Música, teñen dereito de oficio á vantaxe correspondente a membros de Banda de Música de Lousame.
  • As clases grupais: piano e guitarra teñen un prezo de 30 euros (inclúe Linguaxe Musical, asignatura obrigatoria)
  • As persoas que soliciten outro tipo de vantaxes: IPREM, 2 IRMÁNS..., deben facer a solicitude no rexistro xeral do concello e esperar que confirmen a validez dos datos aportados.

 

 

É obriga de tódolos usuarios o formalizar o pago do PRIMER CUATRIMESTRE OU BEN O ANO COMPLETO antes de finalizar o mes de novembro do presente.

O procedemento é igual que no pasado curso:

1º CUBRIR O ANEXO DE AUTOLIQUIDACIÓN

2º FACER O PAGO NA ENTIDADE BANCARIA

3º PRESENTAR O ANEXO E O XUSTIFICANTE DE PAGO NO REXISTRO XERAL DO CONCELLO DE LOUSAME