LLEGA800

Llega800 é unha empresa que xestiona as incidencias na recepción do sinal TDT causada pola activación da tecnoloxía 4G no seu concello de forma gratuita para os veciños.

 

PARA RESOLVER CALQUERA INCIDENCIA, OS VECIÑOS PODEN DIRIXIRSE A:

 

e-mail: ayuda@llega800.es

 

Teléfono: 900 833 999