C.P.I. Cernadas de Castro

O noso centro está no lugar da Silva.

CPI Cernadas de Castro

A Silva, s/n, 15214-Lousame

Teléfono/Fax: 981 822010

cpi.cernadas.castro@edu.xunta.es

O centro ingurouse no ano 1974 como colexio de EXB. Actualmente no colexio cursanse os curso de infantil, educación primaria e ESO.

O edificio con planta baixa e 1º andar consta de dúas partes. Na parte máis antiga están as aulas de primaria, de secundaria e o comedor. Na outra parte están as dependencias administrativas, a sala de profesores, o ximnasio, as aulas específicas e a biblioteca.