Contacto

Alcaldía
Casa do Concello
Portobravo, nº 1
(A Coruña)
Teléfono: 981820494
mail: alcaldiaconcellodelousame@gmail.com

alcaldia@lousame.es/alcaldia@lousame.es

 

Secretaría
Casa do Concello
Portobravo, nº 1
(A Coruña)
Teléfono: 981820494
mail:
secretaria@lousame.es/secretaria@lousame.es

 

Contabilidade
Casa do Concello
Portobravo, nº 1
(A Coruña)
Teléfono: 981820494
mail: contabilidad@lousame.es/contabilidade@lousame.es

Oficina de Información Xuvenil (OIX)
Casa do Concello
Portobravo, nº 1
(A Coruña)
Teléfono: 981820494
mail:
omij@lousame.es/omix@lousame.es

 

Urbanismo
Casa do Concello
Portobravo, nº 1
(A Coruña)
Teléfono: 981820494
Horario: de luns a venres de 8:00 a 15:00
mail: urbanismolousame@gmail.com

urbanismo@lousame.es/urbanismo@lousame.es

 

Servicios Sociais
Casa do Concello
Portobravo, nº 1
(A Coruña)
Teléfono: 981820494
mail:
(servicios.sociales@lousame.es/servizos.sociais@lousame.es

 

Técnico de Emprego
Casa do Concello
Portobravo, nº 1
(A Coruña)
Teléfono: 981820494
Horario: de luns a venres de 8:00 a 15:00
mail: desarrollo.local@lousame.es/desenvolvemento.local@lousame.es

 

Xulgado de Paz
Casa do Concello
Portobravo, nº 1
(A Coruña)
Horario: de luns a venres de 10:00 a 14:00
mail: juzgado.paz@lousame.es/xulgado.paz@lousame.es

 

Protección Civil
Lugar de Aldeagrande
Portobravo, nº 1
(A Coruña)

Teléfono: 112
mail: a.v.p.c.lousamel@gmail.com

 

Casa da Cultura
Portobravo
(A Coruña)
Teléfono: 981825780
mail: casacultura@concellodelousame.com

 

Axencia Municipal de Lectura
Casa da Cultura
Portobravo
(A Coruña)
Teléfono: 981825780

 

Pavillón Polideportivo
Lugar de A Silva
(A Coruña)
mail: deportes@lousame.es/deportes@lousame.es

 

Piscina Municipal
Lugar de A Silva
Lousame
(A Coruña)
Mail: deportes@lousame.es/deportes@lousame.es