Vacacións IMSERSO

ESTÁ ABERTO O PRAZO DE SOLICITUDES PARA O PROGRAMA DE TURISMO DO IMSERSO

 

¨ ATA O 7 DE XUÑO,  para os primeiros días de comercialización do Programa.
¨ Do 8 DE XUÑO AO  28 DE FEBREIRO de 2018, para datas posteriores           

 

REQUISITOS

¨ Pensionista de xubilación da Seguridade Social.

¨ Pensionista de viudez da Seguridade Social (con  55 ou mais anos de   idade)

¨ Ser pensionistas por outros conceptos ou percepción de prestacións ou subsidios de desemprego, con  60   ou mais anos de idade.

¨ Ser asegurado ou beneficiario do Sistema da Seguridade Social, con 65 anos ou mais anos de idade.

¨ Non padecer alteracións de comportamento,nin enfermidade infecto-contaxiosa.

¨ Poder valerse por un mesmo para as actividades  básicas da vida diaria.

 

MODALIDADE DE VIAXES

¨ Zona da Costa Peninsular  estancias de  15,10 ou 8 días, en Andalucia, Murcia. C. Valenciana e Cataluña

¨ Zona  Costa Insular  estancias de 15, 10 ou 8 días en Canarias  e illas Baleares

¨ Turismo de interior,  estancias  de 3 a 7 días: Circuitos Culturais, Turismo de Natureza…

 INFORMACIÓN SERVIZOS SOCIAIS