MEMORIA DA ALCALDÍA IBI

 

Na seguinte ligazón pódese descargar o documento MEMORIA DA ALCALDÍA, onde se reflícten as reducións na ordenanza fiscal reguladora do Imposto sobre Bens Inmobles:

adjuntos/MEMORIAALCALDiAIBI.pdf