SOCORRISMO ACUÁTICO 2017

PLAN DE EMPREGO LOCAL-PEL

A FEDERACIÓN DE SALVAMENTO E SOCORRISMO DE GALICIA FOI A ADXUDICATARIA DOS CURSOS DE FORMACIÓN EN SOCORRISMO ACUÁTICO NAS ZONAS DE SANTIAGO E FERROL.

 

EN CADA UNHA DESTAS CIDADES, IMPARTIRANSE DÚAS FORMACIÓNS, UNHA DE ESPECIALIDADE EN ESPAZOS ACUÁTICOS NATURAIS E OUTRA EN INSTALACIÓNS ACUÁTICAS, QUE PERMITIRÁN O ACCESO DIRECTO AOS CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDADE AFDP0109 SOCORRISMO EN INSTALACIÓNS ACUÁTICAS E AFPD0209 SOCORRISMO EN ESPAZOS ACUÁTICOS NATURAIS, CON CARÁCTER OFICIAL E VALIDEZ EN TODO O TERRITORIO NACIONAL.

 

O VINDEIRO MARTES 14 DE FEBREIRO ÁS 14.00 HORAS SERÁ A DATA LÍMITE PARA A RECEPCIÓNNO CORREO ELECTRÓNICO pel.socorrismo.acuatico@dacoruna.gal DOS 5 FORMULARIOS DE INSCRICIÓN COS CORRESPONDENTES CERTIFICADOS/INFORMES MÉDICOS DAS PERSOAS CANDIDATAS DE CADA CONCELLO PARA PARTICIPAR NO PROCESO DE SELECCIÓN.

DOCUMENTACIÓN:

ANEXO I-DOCUMENTACIÓN SOLICITUDE:

adjuntos/AnexoIDocumentaci%c3%b3nSolicitudeSOCORRISMO.pdf

PROCESO DE INSCRICIÓN, REQUISITOS:

adjuntos/SOCORRISMO17proceso%20inscricionrequisitosDEPUTACION.pdf

FORMULARIO DE INSCRICIÓN:

adjuntos/FormularioInscripci%c3%b3nSOCORRISMO.pdf

 

PARA MÁIS INFORMACIÓN:

https://emprego.dacoruna.gal/informacion-convocatorias/