Equipo de Goberno

PP

Doña María Teresa Villaverde Pais

Don Ramón Manuel Martínez Rial

Don Ramón Figueroa Pérez

Doña María Regenjo Vázquez

Doña Silvia Agrafojo Filgueira

Don Ramón García Conde

 

PSdeG-PSOE

Don Julio Manuel Daniel Paradela Busto

Dona Beatriz González Bargo

Don Iván Bermúdez Castro

 

PT

Don José  Rodríguez Cao

 

BNG

Don Amador Turnes Núñez